Chat with us, powered by LiveChat

BOG8.COM 20% THƯỞNG CHÀO MỪNG

Chi tiết chương trình khuyến mại

1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên mới đăng ký với đơn vị tiền tệ VND. Thành viên mới chỉ được chọn duy nhất một sản phẩm để nhận mã khuyến mãi.

2. Thời gian khuyến mãi từ ngày 01/10/2020 00:00:01(GMT+8) đến 30/06/2022 23:59:59(GMT8).

3. Thành viên cần tiến hành chuyển quỹ tối thiểu VND 200 trở lên trong thời gian diễn ra khuyến mãi. Mỗi thành viên chỉ được nhận tiền thưởng duy nhất một lần (Bất kỳ ví sản phẩm).

Điều Kiện & Điều Khoản

Nhận thưởng chào mừng: Chọn sản phẩm ưa thích và sử dụng mã khuyến mãi tương ứng, trước khi rút tiền hoặc tham gia khuyến mãi khác, tổng doanh thu mà thành viên đăng ký tại các thể loại sản phẩm phải đạt đến 15 lần số tiền gửi và tiền thưởng.

Ví dụ về khuyến mại

  • Tiền gửi VND 200 chuyển vào ví [SABA thể thao]
  • 20% tiền thưởng khuyến mãi= 20% x 200 = VND 40
  • Số tiền cược yêu cầu ( VND 200 + VND 40)x 15 = VND 3,600

**Khuyến mãi không áp dụng Thể Thao Ảo và E-Sports**

2. Mỗi khuyến mãi của mỗi sản phẩm đều khác nhau. Vui lòng điền chính xác mã khuyến mãi.

3. Tất cả cược hòa, cược 2 bên, cược hủy, cược vô hiệu hoặc tỷ lệ cược dưới 0.5 (HK odd), 1.50 (Dec odd) sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.

4. Trong vòng 30 ngày nếu như tất cả tiền gửi và tiền thưởng không trải qua ít nhất một(1) vòng cược, chúng tôi có quyền hủy toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược. Nếu thành viên tiến hành giao dịch rút tiền trước khi hoàn thành số vòng cược yêu cầu thì toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược đều bị hủy.

5. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi thưởng nạp khác,tất cả chương trình Hoàn Trả Quý Khách sẽ được nhận sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi .

6. BOG8.com có quyền giải thích và phán quyết cuối cùng của khuyến mãi này, BOG8.com có quyền bảo lưu từ chối khuyến mãi cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi vào bất kỳ thời gian nào

7. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của BOG8.com được áp dụng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *