Chat with us, powered by LiveChat

BOG8.COM MỪNG THƯỞNG 100% SLOT CHO THÀNH VIÊN MỚI

NỘI DUNG CHÍNH

Chương trình khuyến mại

1. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho thành viên mới đăng ký với đơn vị tiền tệ VND. Thành viên mới chỉ được chọn duy nhất một sản phẩm để nhận mã khuyến mãi.

2. Thời gian khuyến mãi từ ngày 01/10/2020 00:00:01(GMT+8) đến 30/06/2022 23:59:59(GMT8).

3. Nạp tiền tối thiểu VND 200 (Hoặc các loại tiền tệ tương đương khác) chuyển quỹ vào ví Slot mà bạn muốn tham gia, Khi tiến hành chuyển quỹ cần điền mã khuyến mãi sau đây để nhận tiền thưởng. Mỗi thành viên chỉ được nhận tiền thưởng một lần duy nhất.

Điều kiện nhận thưởng

1. Nhận thưởng chào mừng : Chọn sản phẩm ưa thích và sử dụng mã khuyến mãi tương ứng, trước khi rút tiền hoặc tham gia khuyến mãi khác, tổng doanh thu mà thành viên đăng ký tại các thể loại sản phẩm phải đạt đến 25 lần số tiền gửi và tiền thưởng.

1. Ví dụ:Ví dụ về nhận thưởng

Tiền gửi VND 200 chuyển vào ví [AG Slot] 100% tiền thưởng khuyến mãi = 100% x VND 200 = VND 200
Số tiền cược yêu cầu VND 200 + VND 200)x 25 = VND 10,000

**Doanh thu từ Casino trực tuyến trong trò chơi Slots và các sản phẩm khác sẽ không được áp dụng vào khuyến mãi này **

2. Vui lòng khi tiến hành chuyển quỹ cần điền đúng mã khuyến mãi, tiền thưởng sẽ được cập nhật ngay vào ví tài khoản tương đương.

3. Nếu thành viên chưa đủ điều kiện nhận khuyến mãi này, cũng có thể chọn một chương trình khuyến mãi khác thay thế, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.

4. Khuyến mãi chỉ áp dụng các ví sản phẩm đã được nêu trên. Thành viên chỉ được nhận duy nhất tiền thưởng 1 lần trong bất kỳ sản phẩm nào tại Slot.

5. BOG8.com có quyền ngưng khuyến mãi đối với bất kỳ thành viên hoặc thành viên cược nhóm bất cứ lúc nào khi lạm dụng chương trình khuyến mãi và theo quyết định và tuyệt đối chúng tôi.

6. Lưu ý : Doanh thu từ Casino trực tuyến trong trò chơi Slots và các sản phẩm khác sẽ không được áp dụng vào khuyến mãi này.

7. Nếu tham gia thưởng chào mừng nạp lần đầu là trò chơi Slot, tiền thưởng nhận được chỉ có thể cược tại trò chơi Slot, nếu phát hiện cược vào các sản phẩm khác, tiền thưởng sẽ bị hủy.

8. Trong vòng 30 ngày nếu như tất cả tiền gửi và tiền thưởng không trải qua ít nhất một vòng cược, chúng tôi có quyền hủy toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược. Nếu thành viên tiến hành giao dịch rút tiền trước khi hoàn thành số vòng cược yêu cầu thì toàn bộ tiền thưởng và tiền thắng cược đều bị hủy.

9. Khuyến mãi này không áp dụng chung với các khuyến mãi thưởng nạp khác,tất cả chương trình Hoàn Trả Quý Khách sẽ được nhận sau khi hoàn thành các vòng cược yêu cầu của khuyến mãi .

10. BOG8.com có quyền giải thích và phán quyết cuối cùng của khuyến mãi này, BOG8.com có quyền bảo lưu từ chối khuyến mãi cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi vào bất kỳ thời gian nào.

11. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của BOG8.com được áp dụng.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *